Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 2021 оны ойгоос бэлтгэх модны хуваарьт өөрчлөлт оруулж нэмэлт хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 18
2 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 16
3 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 15
4 Сэлэнгэ аймгийн "Цөлжилт газрын доройтлын төлөв байдлын үнэлгээний тайлан"-гийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 17
5 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-28 13
6 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-28 12
7 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-28 14
8 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны нийтлэг дэгийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 06
9 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 07
10 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН БОДЛОГЫН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 09
11 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 03
12 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 01
13 Анхдугаар хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 02
14 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 04
15 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 05

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 376
184 / 49%
70 / 19%
60 / 16%
33 / 9%
29 / 8%