Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Санал асуулга (7)

Худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагаа иргэдэд хэр нээлттэй байдаг вэ? (41 нийт санал)
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал (11 нийт санал)
Орон нутгийн "Миний Монгол" ТВ-ээр Хурлын мэдээлийн цагийг хэдий хугацаанд явуувэлах нь илүү тохиромжтой вэ (11 нийт санал)
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт ямар түвшинд байна гэж та үзэж байна вэ? (12 нийт санал)
Тулгамдаж буй асуудал (7 нийт санал)
Сумдууд