Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 САНАЛ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 105
2 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ"-ЭЭР ШАГНАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 104
3 САНАЛ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 102
4 ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ ШАГНАЛД УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 101
5 ХУРАЛДААНЫ ТОВ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 100
6 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-04 97
7 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ"-ЭЭР ШАГНАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-04 94
8 ХУРАЛДААНЫ ТОВ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-04 95
9 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-04 96
10 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-04 98
11 ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ ШАГНАЛД УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-04 99
12 Монгол Улсын Гавьяат багш цолоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 86
13 Арга хэмжээ батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 78
14 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 80
15 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 81
16 Үндсэн хөрөнгийг дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 82
17 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар цолоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 84
18 Монгол Улсын Гавьяат багш цолоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 85
19 Хүний Гавьяат эмч цолоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 87
20 Сүхбаатарын одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 88
21 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 90
22 Зарим хүмүүсийг шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 89
23 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 44
24 Монгол Улсын Гавьяат цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 56, 57, 58
25 ЯМАРАНЗЫН ИДЭРНАМНАНГ "ГАВЬЯАТ АГРОНОМИЧ" ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 54
26 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 52
27 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 51
28 ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ ШАГНАЛД УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 50
29 МОНГОЛ УЛСЫН БААТАР, ГАВЬЯАТ ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 49
30 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АХМАДЫН ХОРООГ АЛТАН ГАДАС ОДОНГООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 48
31 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙГ "МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР" ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 47
32 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 46
33 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 45
34 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 43
35 "ЗАЛУУСТ БОЛОМЖ ХӨТӨЛБӨР"-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 42
36 "ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР"-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 41
37 "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАА" АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-11 40
38 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 28
39 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 29
40 ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ ҮР ДҮНГИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 30
41 2021 ОНД АЙМГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 31
42 САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 32
43 ТООНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 33
44 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 35
45 БАЛСАНГИЙН УУНАЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 36
46 БАЛЖИННЯМЫН БАТТӨРИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ ЖҮЖИГЧИН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 37
47 ДАНЗАНГИЙН ЭРДЭНЭБАТЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ ДАСГАЛЖУУЛАГЧ ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 38
48 ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ ШАГНАЛД УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 39
49 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 34
50 ЁНДОНЖАМЦЫН БАЛДАНГ МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН ГАВЬЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 21
51 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 18
52 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 19
53 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 20
54 ЖАРГАЛЫН ДАШДАВААГ МОНГОЛ УЛСЫН УРЛАГИЙН ГАВЬЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 22
55 БАСАНГИЙН ЖАРГАЛЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ ЖҮЖИГЧИН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 23
56 ТОГООЧИЙН ДОРЖТОВУУГ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАВЬЯАТ МЕХАНИКЖУУЛАГЧ ЦОЛООР ШАГНУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 24
57 ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ ШАГНАЛД УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 25
58 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 4
59 ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ ШАГНАЛД УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 15
60 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 13
61 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 12
62 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 11
63 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТЛАЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 10
64 2021 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ БАРИХ АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 09
65 ИРГЭДЭД 2021 ОНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 07
66 2021 ОНД АЙМГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-02 06

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 732
258 / 35%
237 / 32%
109 / 15%
128 / 17%