Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБА ТҮШИГ СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2023-05-25

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Түшиг сумын ИТХ-ын үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах ажлыг 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулан ажиллаж байна.
Зөвлөн туслах ажлын хүрээнд:
1.Сумын ИТХ-ын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт
2.Хүний нөөцийн бэхжилт
3.Хурлын худалдаан болон Зөвлөлийн Хурлын баримт материалын бүрдүүлэлт
4.Хурлын хороодын ажил байдал
5.БИНХ-ын үйл ажиллагаа
6.Сумын ГХУСАЗСЗ-ийн ажил байдал
7.Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллаж буй байдал
8.Иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал
9.ХАСХОМ-ийн тайлан мэдээ, баталгааны маягт, мэдэгдэл тайлбарыг архивын нэгж болгосон байдал
10.Сумын ИТХ-ын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах
11.Хурлын төсөв санхүүгийн байдал
12.Шаардлагатай бол сумын ИТХ-ын Зөвлөлийн гишүүд, Бодлогын хороодын дарга нартай уулзалт хийж мэдээлэл өгөх зэрэг чиглэлээр ажиллана. Энэ удаагийн зөвлөн туслах ажилд тус сумаас сонгогдсон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Сэлэнгэсайхан оролцож байна.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 730
256 / 35%
237 / 32%
109 / 15%
128 / 18%