Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сеченов
Тулга
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1989 - 1999 ЕБС
  • 1999 - 2003 МУИС НШУС
  • 2003 - 2005 МУИС ХЗС

Туршлага

  • 2003 - 2004 Улаанбаатар хот 84-р сургуульд багш
  • 2004 - 2007 Улаанбаатар хот Ирээдүй ДС-д багш
  • 2007 - 2012 Улаанбаатар хот Сант сургуульд багш
  • 2012 - 2014 Эрдмийн Өргөө ДС-д багш
  • 2014 - Мандал сумын 3-р сургуулий захирал
Сумдууд