Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Жижигхэн
Сайнцог
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1984 - 1994 ЕБС
  • 1996 - 2000 Цог дээд сургууль
  • 2001 - 2002 УБИС
  • 2007 - 2008 Удирдлагын академи

Туршлага

  • 2000 - 2003 Сайхан сумын ЕБС-д багш
  • 2001 - 2005 Сайхан сумын ЗДТГ-т ФМ эрхлэгч
  • 2003 - 2004 Сайхан сумын 2-р багийн Засаг дарга
  • 2005 - 2008 Сайхан сумын Засаг даргын орлогч
  • 2009 - 2012 Сайхан сумын ТҮГ-ын дарга
  • 2012 - Сэлэнгэ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын дарга

Имэйл

Сумдууд