Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Долгор
Пүрэвдорж
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1981 - 1991 ЕБС
  • 1992 - 1999 АУИС

Туршлага

  • 1999 - 2001 Цээнэ ХХК-д менежер
  • 2001 - 2005 Хурниад ХХК-ий менежер
  • 2005 - 2016 Хурниад Хүдэр ХХК-ий захирал
  • 2016 - Хүдэр сумын Засаг дарга

Гавъя Шагналууд

  • ХАА-н тэргүүний ажилтан
  • 2016 Сэлэнгэ аймгийн Хүндэт тэмдэг

Имэйл

Сумдууд