Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Шархүү
Оргил
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1987 - 1997 ЕБС
  • 1997 - 2001 ШУТИС

Туршлага

  • 2005 - 2008 Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газарт байцаагч
  • 2008 - 2016 Сэлэнгэ Энерго ОНӨААТҮГ-ын захирал
  • 2016 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга

Гавъя Шагналууд

  • 2015 Сэлэнгэ аймгийн Хүндэт тэмдэг

Имэйл

Сумдууд