Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Очирсүрэн
Буянаа
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд