Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Жигжгээ
Ганболд
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1970 - 1978 Дулаанхааны 8 жилийн сургууль
  • 1978 - 1982 Улаанбаатар төмөр замын техниккум

Туршлага

  • 1982 - 1990 ОМАҮЯ-д авто механик
  • 1990 - 1992 Дулаанхааны мод дамжуулах баазад мастер
  • 1992 - 1997 Дулаанхааны АДХГЗ-ны дарга
  • 1997 - 2000 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
  • 2000 - 2006 ХТК жолооны багш
  • 2006 - 2009 Монредд ХХК-д техникч
  • 2009 оноос - Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны захирагч
Сумдууд