Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Лхагважав
Ганболд
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1979 - 1989 САнт сумын ЕБС
 • 1989 - 1991 ОХУ-ын Краснодар хотын ТМС
 • 1991 - 1993 ОХУ-ын Краснодар хотын техниккум
 • 2008 - 2011 Улаанбаатар эрдэм оюу ДС

Туршлага

 • 1995 - 1997 Монгол Даатгал банкинд нярав, өр барагдуулагч
 • 1998 - 2004 Сэлэнгэ ИмпэксХХК-д менежер, гүйцэтгэх захирал
 • 2004 - 2016 Сэлэнгэ Баян-Уул ХХК-ний захирал
 • 2016 оноос - Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК-ий захирал
 • 1995 - 1997 Монгол Даатгал банкинд нярав, өр барагдуулагч
 • 1998 - 2004 Сэлэнгэ ИмпэксХХК-д менежер, гүйцэтгэх захирал
 • 2004 - 2016 Сэлэнгэ Баян-Уул ХХК-ний захирал
 • 2016 оноос - Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК-ий захирал
Сумдууд