Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Батсуурь
Энхбат
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1968 - 1978 Зүүнхараа ЕБС
 • 1978 - 1981 Политехниккум
 • 1984 - 1989 Цэргийн улс төрийн дээд сургууль
 • 2007 - 2009 Улс төрийн академи

Туршлага

 • 1989 - 1995 Ардын армийн 131-р ангид улс төрийн орлогч
 • 1996 - 1997 Баруунхараа УҮГ-т орлогч дарга
 • 1997 - 2001 Усан хангамж УҮГ-т дарга
 • 2001 - 2004 Түмэнхараа ХХК-ий захирал
 • 2004 - 2009 Баянгол сумын ИТХ-ын дарга
 • 2009 - 2016 Баянгол сумын Засаг дарга

Гавъя Шагналууд

 • 2001 Ардын хувьсгалын 80 жилийн ойн медаль
 • 2011 Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
 • 2012 Сэлэнгэ аймгийн Хүндэт тэмдэг

Имэйл

Сумдууд