Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Маруся
Баярбаатар
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1968 - 1978 ЕБС
  • 1978 - 1979 БССР Чечерск хотын СПТУ
  • 1985 - 1988 Каз ССР Петропавловск ХАА-н багшийн сургууль
  • 1996 - 1999 ХААИС

Туршлага

  • 1983 - 1985 Шаамар сумын ТМС-д багш
  • 1988 - 2001 Шаамар сумын ТМС-д орлогч захирал
  • 2001 - 2012 Шаамар сумын Буман буудай ХХК-ий захирал
  • 2012 оноос - Шаамар сумын Засаг дарга

Гавъя Шагналууд

  • 2000 АБТА
Сумдууд