Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Дорж
Бадрах
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1983 - 1993 ЕБС

Туршлага

  • 1994 - Шинэ бадрах ХХК-ий захирал

Гавъя Шагналууд

  • 2016 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

Имэйл

Сумдууд