Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Баасанжав
Отгонбаяр
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1978 - 1988 Орхонтуул сумын ЕБС
 • 1990 - 1992 Хялганатын ойн техниккум
 • 2003 - 2004 Иргэний боловсролын ИС

Туршлага

 • 1990 - 1995 Орхонтуул сумын 8 жилийн сургуульд багш
 • 1995 - 1998 Орхонтуул сумын ЗДТГ-т байгаль хамгаалагч
 • 1998 - 2000 Цуутайж ХХК-ий дэд захирал
 • 2001 - 2004 Орхонтуул сумын 1-р багийн Засаг дарга
 • 2004 - 2011 Орхонтуул сумын ЗДТГ-т байгаль хамгаалагч
 • 2011 оноос - ОМНУС ХХК-ий захирал
 • 1990 - 1995 Орхонтуул сумын 8 жилийн сургуульд багш
 • 1995 - 1998 Орхонтуул сумын ЗДТГ-т байгаль хамгаалагч
 • 1998 - 2000 Цуутайж ХХК-ий дэд захирал
 • 2001 - 2004 Орхонтуул сумын 1-р багийн Засаг дарга
 • 2004 - 2011 Орхонтуул сумын ЗДТГ-т байгаль хамгаалагч
 • 2011 оноос - ОМНУС ХХК-ий захирал

Гавъя Шагналууд

 • Биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан

Имэйл

Сумдууд